Kim jesteśmy?


ZESPÓŁ:  

prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka

dr Mariusz Pisarski 

prof. UJ dr hab. Anna Nacher

dr Agnieszka Przybyszewska 

dr Monika Górska-Olesińska 


RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Ewa Szczęsna 

prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński

prof. dr hab. Ryszard Nycz

prof. dr hab. Seweryna Wysłouch

prod. dr hab. Edward Balcerzan


WSPÓŁPRACOWNICY,  ARTYŚCI

dr Małgorzata Dawidek-Gryglicka

 dr Roman Bromboszcz