Seminarium „Literatura elektroniczna: czym może być?”

Serdecznie zapraszamy na pierwsze seminarium Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną. Przybierze ono formę otwartej dyskusji nad przyszłością literatury elektronicznej i jej miejsca w badaniach literaturoznawczych. W dyskusji, prowadzonej przez prof. Elżbietę Winiecką, dr Monikę Górską – Olesińską, dr Agnieszkę Przybyszewską i dr Mariusza Pisarskiego, wezmą udział prof. dr hab. Seweryna Wysłouch oraz prof. dr. hab. Ryszard Nycz.

Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną

Centrum zostało powołane decyzją Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej dnia 1 lipca 2021 r. i działa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Prowadzi międzyuczelnianą działalność na rzecz rozwoju badań, twórczości i czytelnictwa literatury elektronicznej w Polsce. Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną otwarte jest na współpracę ze wszystkimi badaczami oraz twórcami e-literatury, zainteresowanymi rozwojem praktyk literackich w mediach cyfrowych. Zapraszamy do kontaktu naukowców, twórców, ośrodki kultury i szkoły!