Noccc

Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną WFPiK UAM zaprasza na kolejne otwarte seminarium, tym razem pod tytułem „Poezja i rzeczywistość wirtualna – romans (nie)możliwy”.

Wydarzenie odbędzie się na MS Teams i będzie transmitowane na kanale YouTube. Punktem wyjścia do dyskusji o tym, czy można tworzyć poezję w VR i czy jest sens mówić o literaturze VR będzie rozmowa z Weroniką Lewandowską, współreżyserką doświadczenia „VR Noccc”. Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Przybyszewska, a w rozmowie wezmą udział również dr Monika Górska-Olesińska oraz dr Mariusz Pisarski.

Czytelników, badaczy i autorów (wszystkich – także tych, którzy nie wiedzą, czym jest rzeczywistość wirtualna) zapraszamy do otwartej dyskusji nad (nie)możliwymi romansami poezji (literatury) z najnowszymi technologiami, takimi jak rzeczywistość wirtualna. 

Więcej o nagradzanej polskiej produkcji VR pod poniższym adresem:
https://readymag.com/noccc/nightsss/

Zarejestrowane wydarzenie można znaleźć tutaj.

Zgłoszenia do udziału w seminarium na platformie MS Teams przyjmuje dr Mariusz Pisarski:
mariusz.pisarski@ha.art.pl

Trauma druku? O literaturze elektronicznej w radiu Afera

naglowek

Czym jest literatura elektroniczna, czy stanowi formę ekskluzywną czy też bardziej przystępną, jaka jest przyszłość sztuki słowa na cyfrowym ekranie? Takie pytania zadawano Mariuszowi Pisarskiemu na falach poznańskiego, akademickiego radia Afera na kilka dni przed seminarium „Literatura elektroniczna: czym jest?/czym może być?”, dzięki któremu Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną inicjuje działalność popularyzującą cyfrowe formy literackie.

Prowadząca popołudniową audycję Jagoda Rybkowska nie omieszkała też zapytać naszego badacza, co skłoniło go do zainteresowania się e-literaturą i zaangażowania w promocję i publikacje powieści hipertekstowych, adaptacji i tłumaczeń poezji i prozy cyfrowej. „Moje dzieciństwo przypadło na czasy późnego PRL-u, stan wydawnictw książkowych w owym czasie był żałosny: książki były drukowane na papierze nie odbiegającym jakością od papieru toaletowego i rozpadały się na naszych oczach, w trakcie czytania” – odpowiedział badacz. W zestawieniu z tym doświadczeniem, literatura na ekranie, otwarta na poprawki, modyfikacje, coraz to doskonalsze wersje samej siebie jawi się jako coś dużo bardzo praktycznego, poręcznego i bardziej „wsłuchanego” w pragnienia autora, czytelnika, wydawcy.

Zarejestrowaliśmy całość rozmowy i można jej posłuchać poniżej:

AUDYCJA O LITERATURZE ELEKTRONICZNEJ


Seminarium „Literatura elektroniczna: czym może być?”

Serdecznie zapraszamy na pierwsze seminarium Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną. Przybierze ono formę otwartej dyskusji nad przyszłością literatury elektronicznej i jej miejsca w badaniach literaturoznawczych. W dyskusji, prowadzonej przez prof. Elżbietę Winiecką, dr Monikę Górską – Olesińską, dr Agnieszkę Przybyszewską i dr Mariusza Pisarskiego, wezmą udział prof. dr hab. Seweryna Wysłouch oraz prof. dr. hab. Ryszard Nycz.

Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną

Centrum zostało powołane decyzją Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej dnia 1 lipca 2021 r. i działa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Prowadzi międzyuczelnianą działalność na rzecz rozwoju badań, twórczości i czytelnictwa literatury elektronicznej w Polsce.

Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną otwarte jest na współpracę ze wszystkimi badaczami oraz twórcami e-literatury, zainteresowanymi rozwojem praktyk literackich w mediach cyfrowych.

Zapraszamy do kontaktu naukowców, twórców, ośrodki kultury i szkoły!

kierownik: prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka elzbieta.winiecka@amu.edu.pl

sekretarz: dr Mariusz Pisarski mariusz.pisarski@ha.art.pl