Kim jesteśmy?


ZESPÓŁ:  

prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Mariusz Pisarski (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

prof. UJ dr hab. Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)

dr Agnieszka Przybyszewska (Uniwersytet Łódzki)

dr Monika Górska-Olesińska (Uniwersytet Łódzki) 

Michał Furgał (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Ewa Szczęsna 

prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński

prof. dr hab. Ryszard Nycz

prof. dr hab. Seweryna Wysłouch

prod. dr hab. Edward Balcerzan


WSPÓŁPRACOWNICY,  ARTYŚCI

dr Małgorzata Dawidek-Gryglicka

 dr Roman Bromboszcz  

dr Joanna Pigulak

dr Grzegorz Jędrek