Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną

Centrum zostało powołane decyzją Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej dnia 1 lipca 2021 r. i działa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Prowadzi międzyuczelnianą działalność na rzecz rozwoju badań, twórczości i czytelnictwa literatury elektronicznej w Polsce.

Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną otwarte jest na współpracę ze wszystkimi badaczami oraz twórcami e-literatury, zainteresowanymi rozwojem praktyk literackich w mediach cyfrowych.

Zapraszamy do kontaktu naukowców, twórców, ośrodki kultury i szkoły!

kierownik: prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka elzbieta.winiecka@amu.edu.pl

sekretarz: dr Mariusz Pisarski mariusz.pisarski@ha.art.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.